Symposium: Prijs en privaatrecht

Datum
vrijdag 23 juni 2023Plaats in agenda
Tijd
11:00 tot
Locatie
Aula
Beschrijving

Van 11.00 tot 15.00 uur vindt het symposium 'Prijs en privaatrecht'. Bij veel contracten is de kenmerkende prestatie iets anders dan de betaling van de prijs. Misschien wel daarom is er in het privaatrechtelijke debat weinig aandacht aan de prijs, en wordt de aandacht die er wel is lang niet altijd gepresenteerd als een vraagstuk van de prijs. Dat is jammer want er zijn genoeg vraagstukken rondom ‘prijs en privaatrecht’.  Is een aanbieder van diensten verplicht om een prijslijst te hanteren en deze publiek bekend te maken? Mag een ondernemer de prijs opknippen in stukjes per onderdeel van de dienstverlening? Is de markt een wild westen waar alles mag en iedereen goed moet opletten om niet te worden verleid, verward of gevangen gezet? Of kent het recht grenzen aan wat mag? En werkt dat? Zijn er praktijken die wel zijn toegestaan maar toch schadelijk voor economische groei zijn? Hoe stelt het recht grenzen aan onduidelijke prijsbedingen? Moet de wederpartij het prijsmechanisme begrijpen of is dat niet belangrijk? En nog een stap verder: bestaat er zoiets als een recht op een redelijke prijs, op een prijs die tenminste de economische waarde van de prestatie benadert, op een prijsaanpassing bij gewijzigde omstandigheden, op een prijsreductie als de betalingsverplichtingen te zwaar blijken te drukken? Bij dit soort vragen wordt door verschillende sprekers stilgestaan op het symposium ‘Prijs en privaatrecht’. Sprekers zijn o.m. Steven Bartels (Nijmegen), Corjo Jansen (Nijmegen), Charlotte Pavillon (Groningen).  Het symposium wordt gevolgd door oratie Prof. mr. W.H. van Boom (15.45 uur, aula).