Faculteit der Rechtsgeleerdheid

André Janssen over de impact van de COVID 19-pandemie op internationale koopovereenkomsten

Datum bericht: 9 februari 2021

Onlangs publiceerde hoogleraar Burgerlijk recht André Janssen een tweetal artikelen over de impact van de COVID 19-pandemie op internationale koopovereenkomsten. Janssen publiceerde deze artikelen samen met Christian Johannes Wahnschaffe, promovendus aan de Universiteit van Münster.

De COVID 19-pandemie treft de internationale koophandel bijzonder hard als gevolg van uitgebreide beperkingen van vele economische activiteiten. Dit werpt de vraag op onder welke voorwaarden een door de pandemie veroorzaakte niet-nakoming als overmacht kan worden beschouwd.

Lees:

De impact van de COVID 19-pandemie op internationale koopovereenkomsten (pdf, 139 kB)(Nederlands).

COVID-19 and international sale contracts: unprecedented grounds for exemption or business as usual? (Engels).