Asser Beslag en executie van Sander Steneker verschenen

Datum bericht: 3 september 2019

Asser_Procesrecht_5_Beslag_en_executie_imageBegin september 2019 is een nieuw handboek over beslag en executie verschenen, geschreven door Sander Steneker, universitair hoofddocent burgerlijk recht. Het boek is onderdeel van de Asser-serie Procesrecht.

Het boek behandelt het gehele beslag- en executierecht op systematische wijze, door in chronologische volgorde alle vragen en problemen te behandelen die kunnen rijzen bij het leggen en uitwinnen van een beslag. Zo wordt uitgebreid behandeld op welke goederen beslag mogelijk is, welke aandachtspunten er gelden voor het verlof en bij de beslaglegging, op welke wijzen beslagen tenietgaan en herleven, wat de gevolgen zijn van handelen in weerwil van beslag, op welke wijze de executie plaatsvindt, en hoe de opbrengst wordt verdeeld.

Hoewel het boek het Nederlandse beslag- en executierecht behandelt, is in het boek eveneens ruim aandacht voor het Europees recht en andere internationale aspecten, zoals de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke en arbitrale uitspraken en het Europees bankbeslag.

De nieuwe Asser/Steneker is zowel een praktijkboek voor advocaten, notarissen, deurwaarders en rechters, als een naslagwerk voor studenten en promovendi die een scriptie of proefschrift over beslag schrijven.

Het boek is te bestellen via Wolters Kluwer.