Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Birgit Snijder-Kuipers benoemd tot hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering

Datum bericht: 20 juli 2022

Birgit Snijder-Kuipers is per 1 juli 2022 benoemd tot hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit. Zij bekleedt de Van der Grinten-wisselleerstoel, een roulerend hoogleraarschap verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R).

Snijder-Kuipers houdt zich bezig met de (inter)nationale theorievorming op het gebied van integere bedrijfsvoering, toezicht, compliance en fraudebestrijding, in het bijzonder door het ontwikkelen van algemene gezichtspunten en beginselen. In Nederland is Snijder-Kuipers expert op het terrein van compliance en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Momenteel is zij onder meer werkzaam als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. De afgelopen jaren was zij tevens universitair docent Privaatrecht en Notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Snijder-Kuipers: "Ik ben vereerd met mijn benoeming tot hoogleraar door de Radboud Universiteit. Ik kijk ernaar uit om vanuit een internationaal perspectief met een focus op het privaatrecht onderzoek te doen naar de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme, en een bijdrage te leveren aan het ondernemings- en financieelrechtelijk programma van het OO&R".