Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Carla Klaassen, André Janssen en Daniël Stein spreken op de 3rd International Class Action Conference

Datum bericht: 9 april 2019

Op donderdag 28 en vrijdag 29 maart 2019 waren Carla Klaassen, André Janssen en Daniël Stein van de vaksectie Burgerlijk recht aanwezig op de 3rd International Class Action Conference in Haifa, Israël.

Sprekers uit verschillende delen van de wereld namen deel aan dit tweejaarlijkse congres. Dit jaar had het congres het thema Mass Disputes and ADR. Carla Klaassen sprak hier over de toegevoegde waarde van mediaton en arbitrage in massaschadezaken. André Janssen sprak tijdens het panel getiteld Collective Enforcement in Online Trade over geautomatiseerde afwikkeling van massaschade. De presentatie van Daniël Stein ging over het treffen van schikkingen in massaschadezaken, in het bijzonder in geval van hoofdelijke aansprakelijkheid.