Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Carla Klaassen en commissie VSAB bieden rapport 'Stof tot nadenken' aan staatssecretaris Van Ark aan

Datum bericht: 20 mei 2020

In 2019 heeft Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken de Commissie Vergemakkelijking Schadeafwikkeling Beroepsziekten ingesteld (Commissie VSAB). Dit gebeurde onder meer naar aanleiding van werknemers die ziek werden van de stof Chroom-6. Hoogleraar Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht Carla Klaassen was als onafhankelijk deskundige lid van deze commissie, die werd voorgezeten door oud-vakbondsleider Ton Heerts.

In haar rapport doet de commissie aanbevelingen om schade door beroepsziekten te voorkomen. Tevens stelt de commissie de instelling van een fonds voor waaruit een werknemer die toch een beroepsziekte oploopt op een laagdrempelige wijze een financiële tegemoetkoming kan ontvangen.