Carla Klaassen in WPNR: 'Waartoe is de civiele rechter op aarde?'

Datum bericht: 8 februari 2021

Carla 1Onlangs verscheen in het WPNR een bijdrage van hoogleraar Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht Carla Klaassen met de titel: Waartoe is de civiele rechter op aarde? Naar aanleiding van de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging gaat zij in deze bijdrage in op de (wenselijke) taak van de rechter en het domein van de rechtspraak.

De Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging maakt het mogelijk om te experimenteren met eenvoudige, snelle, effectieve en de-escalerende vormen van geschilbeslechting. Op basis van de uitkomst van de evaluatie wordt besloten of het experiment aanleiding geeft tot definitieve aanpassing van de wetgeving.

Lees hier het volledige artikel.