Carla Sieburgh benoemd tot lid van de Academia Europaea

Datum bericht: 19 september 2019

Bijzonder hoogleraar Burgerlijk recht Carla Sieburgh is benoemd tot lid van de Academia Europaea, het Europese genootschap van wetenschappers die behoren tot de mondiale top. In de Academia Europaea zijn ruim tweeduizend topwetenschappers uit Europa verzameld over de hele breedte van de wetenschap. Jaarlijks worden de meest aansprekende internationale kandidaten uitgekozen.

Carla Sieburgh is één van de vooraanstaande wetenschappers in Europa op het Sieburgh_closeupgebied van de interactie tussen het recht van de Europese Unie en het nationale privaatrecht. Haar onderzoek is zeer origineel en inspireert collega’s in binnen- en buitenland. Zij was één van de initiatiefnemers, redacteuren en schrijvers van de baanbrekende werken The Influence of EU Law on National Private Law, Ius Commune Casebook on European Law and Private Law en Primary EU Law and Private Law Concepts. Zij combineert onderzoek naar het systeem achter de interactie van Unierecht en nationaalrecht met onderzoek naar de uitwerking van deze interactie in concrete gevallen. Sieburgh is ook op het terrein van het Nederlandse privaatrecht een gezaghebbend wetenschapper.