Claartje Bulten per 1 mei voorzitter Commissie Vennootschapsrecht

Datum bericht: 19 januari 2021

Per 1 mei 2021 wordt Claartje Bulten benoemd tot voorzitter van de Commissie Vennootschapsrecht. Precies een jaar eerder, op 1 mei 2020, trad Bulten als lid toe tot de Commissie. Marco Nieuwe Weme is inmiddels teruggetreden als lid: hem werd per 1 januari 2021 eervol ontslag verleend door Zijne Majesteit de Koning en Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker.

De Commissie Vennootschapsrecht is een permanent adviescollege en verbonden aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De Commissie adviseert de regering en beide Kamers der Staten-Generaal over wetgeving op het terrein van het vennootschapsrecht en het rechtspersonenrecht in het algemeen. Claartje Bulten en Marco Nieuwe Weme zijn beiden als hoogleraar Ondernemingsrecht verbonden aan de Nijmeegse rechtenfaculteit en zijn tevens bestuursleden van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht.