Claartje Bulten toegetreden tot Commissie Vennootschapsrecht

Datum bericht: 25 mei 2020

Per 1 mei jl. is Claartje Bulten toegetreden tot de Commissie Vennootschapsrecht. De Commissie Vennootschapsrecht is een permanent adviescollege en verbonden aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De Commissie adviseert de regering en beide Kamers der Staten-Generaal over wetgeving op het terrein van het vennootschapsrecht en het rechtspersonenrecht in het algemeen. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid tot vier jaar verlenging.

Claartje Bulten is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. Tevens is Bulten voorzitter van het Van der Heijden Instituut en bestuurslid van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht. ​