Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Corjo Jansen en Joost Sillen publiceren 'De wetenschappelijke beoefening van het staatsrecht in Nederland tot 1983'

Datum bericht: 23 februari 2022

Deze week verscheen van de hand van Corjo Jansen (hoogleraar Burgerlijk recht en Rechtsgeschiedenis) en Joost Sillen (universitair hoofddocent Staatsrecht) het boek De wetenschappelijke beoefening van het staatsrecht in Nederland tot 1983. Methoden & inspiratie. In hun boek bespreken zij hoe staatsrechtjuristen hun vak beoefenden vanaf de achttiende eeuw tot het eind van de twintigste eeuw. Met hun boek leveren zij een bijdrage aan de methodendiscussie in de rechtswetenschap die rond de eeuwwisseling oplaaide.

In het boek concluderen de Nijmeegse auteurs dat er niet één methode van staatsrechtbeoefening bestaat. Nederlandse staatsrechtjuristen lieten zich voor hun aanpak en benadering van staatsrechtelijke problemen inspireren door politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, buitenlandse voorbeelden en andere wetenschapsgebieden, zoals de sociologie en de politicologie. Tot het standaardrepertoire van bijna iedere staatsrechtjurist behoorde de vergelijking met het Duitse en het Engelse recht. Hoewel staatsrechtjuristen verschillende methodes gebruikten, was er wel één methode het populairst: de historisch-juridische. Zij kwam neer op een bestudering van het positieve staatsrecht in zijn historische ontwikkeling. Haar populariteit laat zich verklaren door de doelen die staatsrechtjuristen nastreefden met hun werkwijze: praktisch nut, objectiviteit en rechtvaardigheid.

Het onderzoek voor dit boek werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds Staatsman Thorbecke van de KNAW.