Danny Busch brengt evaluatierapport uit over productontwikkelingsproces

Datum bericht: 7 juli 2020

Busch-DannyHoogleraar Financieel recht Danny Busch heeft samen met onderzoekers van de Kwink groep een evaluatierapport uitgebracht over het productontwikkelingsproces. Dit proces moet ervoor zorgen dat een consument een voor hem of haar kostenefficiënt, veilig, nuttig en begrijpelijk financieel product aanschaft, dat waar voor zijn geld biedt.

In 2013 werd het toezicht op het productontwikkelingsproces wettelijk verankerd, nadat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) constateerde dat bij verschillende productaanbieders het productontwikkelingsproces niet goed georganiseerd was en er producten in de markt werden gezet, waarbij de klant niet voldoende centraal stond. In 2017 kondigde de minister van Financiën na de eerste bevindingen ten aanzien van deze maatregel een nadere evaluatie aan.

Op 1 juli 2020 verscheen het evaluatierapport van hoogleraar Financieel recht Danny Busch en de Kwink groep. De voornaamste conclusie uit het rapport luidt dat deze belangrijke maatregel voor de consument – met enkele verbeterpunten – doeltreffend en effectief is gebleken. Het verkleint de kans dat pertinent slechte financiële producten de weg naar de markt vinden en is daarmee in het belang van de consument.

Het evaluatieonderzoek geeft verder ook geen aanleiding om aanpassingen te maken in de bestaande wetgeving: de tekst van de wet voldoet. Desalniettemin geeft de evaluatie ook aan dat aandacht van de toezichthouder nodig blijft om naleving van de wettelijke regeling te stimuleren en te borgen. De AFM heeft aangegeven dat zij deze aanbevelingen herkent.

Voor het niet naleven van de voorschriften voor het productontwikkelingsproces heeft de AFM onlangs voor het eerst een bestuurlijke boete van 500.000 euro opgelegd aan AEGON Levensverzekering N.V., voor de ontwikkeling en aanpassing van een financieel product, het Uitkerend Beleggingspensioen.

> Download het volledige evaluatierapport