Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Danny Busch, Kitty Lieverse en Jan Willem van der Velden publiceren Ars Aequi Leerboek Financieel Recht

Datum bericht: 28 januari 2021

Onlangs verscheen het Ars Aequi Leerboek Financieel Recht. Het boek staat onder redactie van Danny Busch (hoogleraar Financieel recht), Kitty Lieverse (hoogleraar Financieel toezichtrecht) en Jan Willem van der Velden (hoogleraar Financieel recht UvA).

Het leerboek is toegesneden op rechtenstudenten en beginnende praktijkjuristen. Het uitgangspunt van dit leerboek is dus dat de lezer de financiële praktijk nog niet echt kent. Daarom wordt aan de hand van voorbeelden steeds duidelijk gemaakt wat voor entiteiten of activiteiten worden gereguleerd en waarom ze worden gereguleerd. Steeds wordt enkel de hoofdlijn geschetst, met de nodige concrete verwijzingen naar regelgeving en rechtspraak en enkele verwijzingen naar literatuur, zodat lezers die dat willen verder kunnen graven.

Het Ars Aequi Leerboek Financieel Recht is als volgt ingedeeld. Na een inleidend hoofdstuk worden de belangrijkste spelers op de financiële markten in afzonderlijke hoofdstukken aan de lezer voorgesteld: banken, betaaldienstverleners, verzekeraars, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, financiëledienstverleners, pensioenfondsen, De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarna worden de financiële markten zelf besproken. De belangrijkste aspecten passeren in afzonderlijke hoofdstukken de revue: het uitgeven en aanbieden van effecten en de daarmee veelal gepaard gaande prospectusplicht, het openbaar bod, marktmisbruik en crowdfunding. Tot slot worden enkele privaatrechtelijke aspecten behandeld: de Wet giraal effectenverkeer (Wge) en effectenbewaring, de civiele zorgplicht van financiële instellingen, prospectusaansprakelijkheid en collectieve acties in de financiële sector.

Duurzame financiering (sustainable finance), digitalisering in de financiële sector (fintech) en de Brexit zijn drie onderwerpen die momenteel enorm in de belangstelling staan. Waar mogelijk worden deze onderwerpen bij wijze van ‘actuele rode draad’ besproken.

De diverse hoofdstukken zijn geschreven door gerenommeerde auteurs uit de wetenschap en de praktijk. Bekijk hier alvast de inhoudsopgave.