Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Danny Busch presenteert rechtsvergelijkend boek over aansprakelijkheid van financiële toezichthouders

Datum bericht: 25 oktober 2022

Op vrijdag 21 oktober presenteerde hoogleraar Financieel recht Danny Busch zijn nieuwe boek ‘Liability of Financial Supervisors & Resolution Authorities’ in Oxford. Het is het eerste boek dat de aansprakelijkheid van financiële toezichthouders en resolutieautoriteiten in de Europese Unie, de VS, het VK, Hong Kong, Singapore, Australië en Zuid-Afrika kritisch en diepgaand bespreekt en vergelijkt.

Aansprakelijkheidsclaims tegen financiële toezichthouders en resolutieautoriteiten zijn sinds de financiële crisis toegenomen. Sinds de oprichting van de Europese Bankenunie is dit onderwerp vooral een hot topic geworden, omdat sindsdien de Europese Centrale Bank en de Europese resolutieautoriteit het risico lopen aangesproken te worden tot schadevergoeding, wegens gebrekkig toezicht en gebrekkige resolutie van de banken binnen de Eurozone. Dit soort claims zijn inmiddels ook daadwerkelijk ingesteld.

Er is wereldwijd een trend gaande om de aansprakelijkheid van financiële toezichthouders en resolutieautoriteiten aanzienlijk te beperken, maar helaas zijn deze beperkingen niet op een uniforme manier vormgegeven. Er is echter ook een tegenbeweging gaande, die stelt dat een aansprakelijkheidsbeperking ten behoeve van financiële toezichthouders en resolutieautoriteiten ongrondwettelijk is en in strijd met het Europese Unie-recht. Het boek doet de suggestie om de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders en resolutieautoriteiten binnen de Europese Bankenunie te harmoniseren en het Europees Hof van Justitie exclusieve rechtsmacht geven om dit soort aansprakelijkheidsclaims te behandelen.

Kristin van Zwieten (directeur van het Commercial Law Centre) en redacteuren Gerard McMeel KC, Danny Busch & Christos Gortsos

Kristin van Zwieten (directeur van het Commercial Law Centre) en redacteuren Gerard McMeel KC, Danny Busch & Christos Gortsos.

Het symposium ter ere van het boek vond plaats in het Harris Manchester College van de Universiteit van Oxford, waaraan Busch verbonden is als Senior Research Fellow. Het symposium werd georganiseerd door het Onderzoekcentrum voor Onderneming & Recht (OO&R) in samenwerking met het Commercial Law Centre in Oxford. De drie redacteuren Gerard McMeel KC (barrister en hoogleraar Universiteit van Reading), Christos Gortsos (hoogleraar Universiteit van Athene) en Danny Busch gaven elk een lezing over aspecten van het boek. Ook Simon Whittaker, Ewan McKendrick en Dorota Leczykiewics (allen Universiteit Oxford) gaven presentaties waarin zij reflecteerden op het boek.