Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Danny Busch, Seraina Grünewald en Guido Ferrarini publiceren boek over duurzame financiering in Europa

Datum bericht: 21 juli 2021

Op 6 juli verscheen het boek ‘Sustainable Finance in Europe’ onder redactie van Danny Busch, Seraina Grünewald en Guido Ferrarini. Het boek wordt uitgebracht in de context van de ambitieuze klimaat- en milieudoelstellingen van de Europese Unie (EU). In dit verband, en volgens het recente (2018) ‘Actieplan voor de financiering van duurzame groei van de Europese Commissie’, zou de financiële sector een sleutelrol moeten spelen in deze groene transitie door vraag en aanbod van 'groen kapitaal’ bij elkaar te brengen.

Het doel van dit boek is om meningen van deskundige academici en experts uit de praktijk te verzamelen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de regulering van duurzame financiering in de EU. Het boek omvat een breed scala aan cutting-edge aspecten. Hoewel het zich voornamelijk richt op de groene transitie en ecologische duurzaamheid, behandelt het ook sociale en governance-kwesties; alle zogenaamde ESG-kwesties. De individuele bijdragen bestaan uit verschillende analyses: zowel uit theoretische uiteenzettingen over de status-quo van macrofinancieel onderzoek, als juridische en economische hoofdstukken, waardoor het boek een interdisciplinair lezerspubliek aanspreekt.

De hoofdstukken in het boek zijn thematisch gegroepeerd en bestrijken de volgende gebieden: (i) Algemene aspecten, waaronder de impact van de huidige COVID-19-crisis op de duurzaamheidsagenda (Deel I); (ii) Duurzame Financiering en Corporate Governance (Deel II); (iii) Duurzame financiering en systeemrisico (Deel III); en (iv) Duurzame financiering en financiële markten (Deel IV).

Het boek is beschikbaar op de websites van Palgrave en Springer en is verkrijgbaar in hardcopy en als e-book.