Expertgroep Modernisering NV-recht biedt minister adviesrapport aan

Datum bericht: 23 juni 2021

Onlangs heeft de Expertgroep Modernisering NV-recht haar adviesrapport aangeboden aan de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker. De Expertgroep onderzocht hoe het Nederlandse vennootschapsrecht 'up-to-date' kon worden gebracht. Het advies ziet onder meer op maatschappelijk verantwoord ondernemen, de digitale vergadering van aandeelhouders en loyaliteitsaandelen. Ook bevat het advies technische wijzigingen van het NV-recht.

De voorzitters van de Expertgroep zijn hoogleraar Ondernemingsrecht Claartje Bulten en hoogleraar Notarieel ondernemingsrecht Martin van Olffen, beiden van de Nijmeegse rechtenfaculteit. Universitair docent Ondernemingsrecht Nadia Kreileman fungeert als secretaris. Zij bespraken uitgebreid het advies 'virtueel' met minister Dekker en de betrokken wetgevingsambtenaren. De minister heeft het advies inmiddels met begeleidende brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Expertgroep Modernisering NV-recht