Gastlezingen André Janssen in Manchester en Verona

Datum bericht: 19 februari 2020

Hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder de Europeesrechtelijke aspecten daarvan, André Janssen verzorgt aan het einde van februari enkele gastcolleges in het buitenland. Janssen is op 20 februari te gast bij de Universiteit van Manchester en van 24 tot 27 februari bij de Universiteit van Verona.

Janssen is in Manchester uitgenodigd om een lezing te geven met de titel ‘AI in civil liability regimes: Do we need to grant them legal personhood?’. Kunstmatige Intelligentie ontwikkelt zich en wordt steeds autonomer. Het is de vraag in hoeverre het rechtssysteem deze intelligentie dan een wettelijke persoonlijkheid hieraan moet verbinden. Janssen bespreekt in deze lezing de gevaren van een dergelijke grote verandering en hoe het huidige privaatrecht voldoet om de juridische kwesties rondom Kunstmatige Intelligentie op te lossen.

Van 24 tot 27 februari is Janssen gasthoogleraar aan de Universiteit van Verona. Hier geeft hij de cursus ‘Foundations of Comparative Law’. In deze cursus behandelt hij de verschillende aspecten van rechtsvergelijking zoals de methodologie, de functie ervan en de verschil tussen het gewoonterecht en burgerlijk recht.