Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Internationaal symposium ‘Oneerlijke bedingen in bancaire en financiële contracten’

Datum bericht: 29 oktober 2021

Op 14 en 15 oktober vond in Wenen een tweedaagse conferentie plaats over ‘oneerlijke bedingen in bancaire en andere financiële contracten’. De conferentie werd gezamenlijk georganiseerd door hoogleraar Financieel recht Danny Busch en hoogleraar Rechtsvergelijking Matthias Lehmann (Universiteit van Wenen) onder de vlag van het European Banking Institute (EBI) in Frankfurt, het Weense instituut voor Rechtsvergelijking en het Nijmeegse Onderzoekcentrum voor Onderneming & Recht (OO&R).

De conferentie bracht vooraanstaande deskundigen uit zeventien landen binnen en buiten de Europese Unie bijeen om te bespreken en te vergelijken hoe in verschillende rechtsstelsels wordt omgegaan met oneerlijke bedingen in bancaire en andere financiële overeenkomsten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedingen in leningen aan consumenten die de bank de bevoegdheid geven eenzijdig de rente te verhogen. Naast een groot gezelschap aan internationale academici waren er ook praktijkjuristen aanwezig.

Het doel van de conferentie was de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse rechtssystemen in kaart te brengen, zodat conclusies kunnen worden getrokken over de doeltreffendheid van de Europese regels over oneerlijke bedingen. Een van de voorlopige conclusies is dat in sommige landen de Europese regels niet of nauwelijks worden toegepast door nationale rechters. Een andere conclusie is dat de Europese regels zelf en de uitspraken van het Europese Hof van Justitie hierover zeker niet in alle landen hetzelfde worden uitgelegd. Dit doet afbreuk aan het gelijke speelveld voor banken en andere financiële instellingen in Europa. De resultaten worden gebundeld in een boek onder redactie van Busch en Lehmann, dat door Oxford University Press zal worden gepubliceerd.