Irene Aronstein krijgt Niels Stensen Fellowship toegewezen

Datum bericht: 19 november 2019

Irene Aronstein, secretaris van en onderzoeker aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R), heeft in oktober het Niels Stensen Fellowship 2019 toegekend gekregen. Jaarlijks krijgt een aantal jonge, getalenteerde onderzoekers het Fellowship om (postdoctoraal) onderzoek te verrichten aan een topuniversiteit of -instituut in het buitenland. Als Niels Stensen Fellow zal Irene Aronstein vanaf april 2020 gedurende een jaar postdoctoraal onderzoek doen aan de Universidad de Barcelona, in het bijzonder aan de Jean Monnet Chair of European Private Law. Haar onderzoeksprojecten bouwen voort op haar promotieonderzoek dat zij op 17 december aanstaande verdedigt.

Gedurende haar tijd in Barcelona richt Aronstein zich in het bijzonder op onderzoek naar remedies voor schendingen van de privacyregelingen in het Unierecht, alsmede naar de mogelijkheden voor private partijen om schade die zij vanwege met het Unierecht in strijd zijnde nationale regelgeving in relatie tot andere private partijen lijden, te verhalen op een Lidstaat. Uit haar promotieonderzoek blijkt namelijk dat in sommige gevallen private partijen de dupe worden van het falen van een Lidstaat om hun wetgeving aan te passen aan het Unierecht, terwijl deze private partijen hun schade vervolgens niet lijken te kunnen verhalen op de desbetreffende Lidstaat.