Michelle van Haren ontvangt Universitaire studieprijs 2019

Datum bericht: 30 augustus 2019

Samen met zes andere pas-afgestudeerden ontvangt Michelle van Haren maandag 2 september de Universitaire Studieprijs vanwege de uitzonderlijke kwaliteit van haar afstudeerscriptie. De Universitaire Studieprijs wordt ieder jaar tijdens de Opening Academisch Jaar toegekend aan studenten die in het voorafgaande collegejaar een afstudeerscriptie hebben geschreven van uitzonderlijke kwaliteit.

Haren, Michelle vanMichelle van Haren is in zowel het civiele recht als het strafrecht afgestudeerd. Zij heeft onderzoek gedaan naar bestuurdersaansprakelijkheid in het strafrecht en in het ondernemingsrecht. In beide rechtsgebieden kan de bestuurder van een rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. Onduidelijk is hoe de aansprakelijkheidsgrondslagen in beide rechtsgebieden zich tot elkaar verhouden. Michelles onderzoek biedt hierover opheldering. Haar voornaamste conclusie is dat de grens voor persoonlijke aansprakelijkheid in het strafrecht hoger ligt dan in het civiele recht. Michelle studeerde in 2016 ook af voor de Master Bedrijfskunde. Haar gecombineerde scriptie voor Rechtsgeleerdheid werd als boek uitgegeven.

Na haar afstuderen is Michelle als promovenda gaan werken bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht. Daar onderzoekt zij de rol en de bevoegdheden van vennootschapsorganen en de ondernemingsraad rond insolventie.