Nieuwe publicatie in Asser-serie van Gerard van Solinge en Marco Nieuwe Weme

Datum bericht: 6 juni 2019

Op 3 juli 2019 verschijnt het boek Corporate Governance van Gerard van Solinge en Marco Nieuwe Weme, beiden hoogleraar Ondernemingsrecht. De publicatie is onderdeel van de Asser-serie. Deze editie heeft betrekking op de juridische aspecten van het bestuur van NV’s en BV’s, het toezicht daarop door de raad van commissarissen en de bevoegdheden van de aandeelhouders. Van Solinge en Nieuwe Weme gaan in op de actuele stand van zaken omtrent wetgeving, jurisprudentie en literatuur.

Asser 2-IIb Corporate Governance geeft een grondig en actueel asser_Corporate governanceoverzicht van de juridische aspecten van Corporate Governance. Het betreft hier de wijze waarop leiding wordt gegeven aan de NV en BV, het toezicht dat daarop gehouden wordt en wat de bevoegdheden zijn van kapitaalverschaffers. Sinds de vorige editie is de wetgeving voor de NV en de BV namelijk op een aantal fronten gewijzigd. Met name de invoering van de Wet Flex-BV en de Wet bestuur en toezicht hebben geleid tot belangrijke veranderingen. Ook de Wet civielrechtelijk bestuursverbod, de Wet aanpassing en terugvordering bonussen en de Wet aanpassing enquêterecht hebben voorname veranderingen in gang gebracht.

De nieuwe regelgeving wordt uitgebreid besproken. In deze editie staan Van Solinge en Nieuwe Weme bijvoorbeeld stil bij het toenemende onderscheid in regelgeving tussen BV en NV. Waar relevant worden de NV en BV dan ook apart besproken. Tevens wordt er aandacht besteed aan actuele jurisprudentie. Hierbij worden voorbeelden behandeld uit de rechtspraak van de Hoge Raad en de Ondernemingskamer, waaronder de belangrijke uitspraken inzake ASMI, Cancun, Boskalis/Fugro, TMG, AkzoNobel en Eneco.

Het boek is te bestellen via Wolters Kluwer.