Nijmeegse onderzoekers ondertekenen open brief over invoering WHOA

Datum bericht: 18 maart 2020

In een open brief roepen insolventiejuristen de politiek op tot onmiddellijke invoering van Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) om de gevolgen van het coronavirus het hoofd te bieden. Deze brief werd mede ondertekend door een afvaardiging onderzoekers van de Nijmeegse rechtenfaculteit.

Hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder insolventierecht Michael Veder licht het belang van dit akkoord toe: “Het coronavirus heeft enorme impact op de economie. Ondernemingen worden hard geraakt. Zonder de WHOA dreigt voor tal van ondernemingen (klein en groot) faillissement. De WHOA voorziet in een instrument om faillissementen en het daarmee onvermijdelijk gepaard gaande verlies aan banen en waarde te voorkomen. De wet, die tot stand is gekomen in nauw overleg met een brede vertegenwoordiging uit de praktijk en de wetenschap en kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak, biedt een oplossing voor ondernemingen die nu acuut met financiële problemen worden geconfronteerd. De WHOA moet daarom zo snel mogelijk worden ingevoerd.”

De open brief werd namens de Nijmeegse rechtenfaculteit en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht ondertekend door Michael Veder, Ruud Hermans, Ben Schuijling, Jako van Hees, Anne Mennens en Niels Pannevis.