Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderzoeksmaster Onderneming & Recht en master Nederlands recht nummer 1 in Keuzegids

Datum bericht: 5 maart 2019

De onderzoeksmaster Onderneming & Recht en de masteropleiding Nederlands recht van de Nijmeegse rechtenfaculteit zijn volgens de Keuzegids Masters 2019 de beste van het land binnen het eigen vakgebied. De onderzoeksmaster krijgt zelfs het predicaat ‘topopleiding’ en behoort daarmee tot de top van het Nederlandse onderwijs.

Bij de beoordeling kijkt de Keuzegids onder meer naar het contact met docenten, samenhang van het onderwijsprogramma en de kwaliteit van de onderwijsfaciliteiten. De Keuzegids baseert zich voor 80 procent op de mening van studenten en voor 20 procent op oordelen van de NVAO, de landelijke keuringsinstantie voor het hoger onderwijs.

Masters rechtenfaculteit

De onderzoeksmaster Onderneming & Recht scoort met 80 punten bovengemiddeld en mag zichzelf daarmee voor het tweede jaar op rij ‘topopleiding’ noemen. Opleidingen met minstens 75 van de in totaal 100 te behalen punten behoren tot de top van het Nederlandse onderwijs en krijgen daarmee dit predicaat.

De master Nederlands recht behaalt met name vanwege de studeerbaarheid en de goede faciliteiten de eerste plaats in Nederland. Ook de master Notarieel recht scoort goed op deze onderdelen en wordt daarnaast prima beoordeeld op het programma en de docenten. Hiermee staat deze master op een mooie tweede plaats, net achter de Vrije Universiteit Amsterdam. Fiscaal recht wordt op bijna alle punten beter dan gemiddeld beoordeeld en staat op de derde plek, net achter de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. De master International and European Law behaalde dit jaar geen topnotering.

De onderzoeksmaster Publieksrecht behaalde ook een topnotering. Deze master, ook wel bekend onder de naam Rechtswetenschappelijk onderzoek, wordt samen met (penvoerder) Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam aangeboden.

Master Open Dag 16 maart

Naast deze opleidingen van de rechtenfaculteit staan acht andere masters van de Radboud Universiteit op de eerste plaats in de Keuzegids Masters. Zes masteropleidingen zijn verkozen tot topopleiding. Zaterdag 16 maart vindt de Master Open Dag aan de Radboud Universiteit plaats. Maak daar kennis met de ruim 50 masteropleidingen. Zie voor meer informatie www.ru.nl/masterdag.