Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Promotie Charlotte Perquin-Deelen: 'De invloed van mentale misleiding in de bestuurskamer en de raadkamer'

Datum bericht: 13 januari 2020

Bestuurders, commissarissen en rechters worden niet alleen geconfronteerd met (juridisch) inhoudelijke uitdagingen, maar hebben net als ieder ander mens te maken met cognitieve factoren die hun besluitvorming kunnen beïnvloeden. Op dinsdag 14 januari promoveerde Charlotte Perquin-Deelen op haar proefschrift 'De invloed van mentale misleiding in de bestuurskamer en de raadkamer'. Dit proefschrift brengt verschillende ‘biases’ in kaart: wat betekenen zij voor de kwaliteit van de bestuurlijke taakuitoefening en het rechterlijk oordeel?

Perquin-Deelen constateert dat beperking van de mentale misleiding gewenst is en geeft hiervoor diverse handvatten. Zo gaat zij in op de rol van impliciete bias en genderdiversiteit aan de top, de invloed van gedrag in de bestuurskamer en de rol van de eerste indruk van een rechter op het rechterlijk oordeel. Zij besluit haar proefschrift met diverse aanbevelingen aan de praktijk, zoals invoering van een wettelijk quotum ten behoeve van genderdiversiteit aan de top en de inrichting van de rechterlijke opleiding en bijscholing. Aan de basis van het proefschrift ligt een omvangrijk empirisch onderzoek, bestaande uit 102 interviews met vooraanstaande bestuurders, commissarissen, advocaten en rechters.

Biografie

Charlotte Perquin-Deelen (1989, Rotterdam) studeerde Nederlands Recht (Onderzoeksmaster) en Filosofie (Cognitiefilosofie en antropologie) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is advocaat bij Dirkzwager Legal & Tax, verbonden als onderzoeker en docent aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, Radboud Universiteit en docent bij het Centrum voor Postacademisch Onderwijs.