Promotie Kirsten Everaars: 'Wijziging van beperkte rechten'

Datum bericht: 29 maart 2021

468296Op woensdag 31 maart promoveert Kirsten Everaars op haar proefschrift 'Wijziging van beperkte rechten'. Everaars onderzocht op welke rechtsgronden een beperkt recht kan worden gewijzigd, wat daarvoor de vereisten zijn en wat daarvan de rechtsgevolgen zijn. Daarnaast onderzocht zij of het geldende recht inconsistenties, leemtes en gebreken vertoont en hoe die inconsistenties, leemtes en gebreken kunnen worden opgelost. Bij beantwoording van de vragen heeft het Duitse recht als inspiratie, argument of rechtvaardiging gediend. Voor haar promotie ontvangt Everaars de 'facultaire premie', die wordt toegekend voor snelle promoties.

Biografie

Kirsten Everaars (1991) studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit. In 2012 voltooide zij de bachelorstudie Nederlands recht aan de Radboud Universiteit. In 2014 voltooide zij cum laude de tweejarige Onderzoeksmaster Onderneming & Recht aan de Radboud Universiteit. Na haar afstuderen trad Kirsten Everaars in dienst bij de Radboud Universiteit als promovenda en docent burgerlijk recht. Vanaf 1 september 2020 is zij werkzaam als universitair docent burgerlijk recht bij de Radboud Universiteit.

Bekijk dit evenement in de facultaire agenda