Promotie Koen van Vught: 'Het besluit van de rechtspersoon'

Datum bericht: 24 februari 2020

Op dinsdag 3 maart promoveert Koen van Vught op zijn proefschrift 'Het besluit van de rechtspersoon'. Besluitvorming vindt plaats om de koers van de rechtspersoon en de onderneming vast te leggen. Zijn organen besluiten over het uitkeren van dividend, het benoemen van bestuurders of het wijzigen van de statuten. Maar wanneer is er juridisch gezien sprake van een besluit? Als het bestuur van een BV beslist om die nieuwe fabrieksmachine niet te kopen, is dat een besluit? En kan de enige aandeelhouder van een NV besluiten nemen onder de douche? In zijn proefschrift doet Van Vught een poging deze en andere vragen rondom het besluit van een antwoord te voorzien.

Van Vught brengt het geldende recht nauwgezet in kaart, maar doet ook creatieve, vernieuwende aanbevelingen met het Duitse, Belgische en bestuursrecht als inspiratiebron. Hij diept tien thema´s uit. Zo betoogt hij dat besluiten ook in arbitrage moeten kunnen worden vernietigd. En onder voorwaarden moet de rechter besluiten kunnen vaststellen namens de rechtspersoon. Voor zijn promotie ontvangt Van Vught de 'facultaire premie', die wordt toegekend voor snelle promoties (binnen vier jaar).

Biografie

Koen van Vught (1991) studeerde in Nijmegen, waar hij de onderzoeksmaster Onderneming & Recht en de master Staatsrecht cum laude af rondde. Daarna was hij vier jaar als promovendus verbonden aan het Van der Heijden Instituut van de Radboud Universiteit. Sinds oktober 2019 is hij universitair docent Ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht.

Contact: k.a.m.vanvught@uu.nl