Promotie Niels Pannevis: "Achtergestelde vorderingen"

Datum bericht: 9 september 2019

Bedrijven hebben geld nodig om te kunnen bestaan en groeien. Maar niet iedere investeerder wil evenveel risico lopen. Daarom eisen sommige investeerders dat andere investeerders, bijvoorbeeld de aandeelhouders, een stapje terugdoen voor als het mis gaat. Zij stellen hun vordering achter. Het promotieonderzoek van Niels Pannevis laat voor het eerst zien dat schuldeisers onderling een achterstelling kunnen regelen. Daar hebben zij de schuldenaar niet voor nodig.

Achtergestelde vorderingen komen veel voor in de praktijk, maar de Nederlandse wet zegt niets over de gevolgen van een achterstelling. De Duitse wet wel. Onder andere door het Nederlandse recht te vergelijken met het Duitse brengt dit onderzoek de gevolgen van een achterstelling in kaart. Welke rechten heeft een achtergestelde schuldeiser? Op de meeste punten zijn achtergestelde vorderingen goed in te passen. Soms levert het gebrek aan een wettelijke regeling problemen op. Door een achterstelling kan het lastig zijn om de opbrengst van een faillissement goed te verdelen. Ook als een faillissement wordt afgerond met een akkoord tussen de schuldeisers is de positie van een achtergestelde schuldeiser een probleem. Daarvoor moet de wet worden veranderd, concludeert Pannevis.

Niels Pannevis behaalde zijn bachelor Rechtsgeleerdheid (cum laude) aan het Utrecht Law College en de bachelor Natuur- en Sterrenkunde (cum laude) aan de Universiteit Utrecht. In 2012 behaalde hij de master Theoretical Physics en de master Privaatrecht (cum laude), beide aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen trad hij in dienst bij de Radboud Universiteit als promovendus en docent, en bij RESOR als legal counsel. Sinds 2018 werkt Niels Pannevis bij RESOR als advocaat. De promotie vond plaats op donderdag 5 september, in de Aula van de Radboud Universiteit.