Promovendus Daan Barbiers ontvangt publicatieprijs 2020 van Stichting OCA

Datum bericht: 7 juni 2021

De Stichting Onderzoek Collectieve Actie (OCA) reikte onlangs twee prijzen uit voor de beste wetenschappelijke publicaties op het gebied van collectieve acties over de jaren 2019 en 2020. Deze prijzen zijn uitgereikt op het internationale (online) congres dat op vrijdag 4 juni plaatsvond. Daan Barbiers, promovendus in het kader van het sectorplan Conflictoplossende instituties, won de prijs voor het jaar 2020 vanwege zijn publicatie Beoordeling van schadevergoedingsvorderingen door de rechter in collectieve actie.

Daan Barbiers bespreekt in deze publicatie het van oudsher individueel georiënteerde aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Aan de andere kant besteedt hij aandacht aan het streven naar een effectieve en efficiënte afwikkeling van massaschadeclaims door middel van een WAMCA-procedure. Hij doet in deze publicatie diverse suggesties voor een procedure die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. De bekroonde publicatie sluit aan bij zijn promotieonderzoek naar de rol van de rechter in het kader van de WAMCA (Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie ). De jury, bestaande uit Maarten Kroeze (raadsheer in de Hoge Raad), Albert Knigge (partner Houthoff Amsterdam) en Carla Klaassen (Radboud Universiteit) kwalificeerde de publicatie van Daan Barbiers als vernieuwend en zeer boeiend. De jury ziet hierin een fraaie en veelbelovende bijdrage aan het verdere denken over de afwikkeling van massaschades en de vragen waarvoor de WAMCA de praktijk stelt. Zij gaf aan uit te zien naar het proefschrift.