Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Raphaël Gellert en Pieter Wolters schrijven rapport voor Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Datum bericht: 29 juni 2021

Online platforms en andere hostingdiensten bieden ongekende mogelijkheden voor online communicatie. Deze mogelijkheden worden echter regelmatig misbruikt voor het verspreiden van illegale inhoud. Iemand kan bijvoorbeeld bedreigingen uiten op sociale media of (kinder)porno plaatsen op een videoplatform. Raphaël Gellert en Pieter Wolters hebben in opdracht van het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat een rapport geschreven over de verantwoordelijkheden van onlineplatforms en andere hostingdienstaanbieders met betrekking tot deze illegale inhoud.

In dit rapport onderzoeken zij de bestaande juridische verplichtingen en doen zij aanbevelingen ter verbetering van dit kader. Deze aanbevelingen zijn gericht op de effectievere bestrijding van illegale inhoud, zonder de vrijheid van informatie en vrijheid van meningsuiting te beperken, en zonder buitensporige verplichtingen op te leggen aan de hostingdienstaanbieders. Zij hebben betrekking op de verduidelijking, harmonisatie en codificatie van de bestaande verplichtingen en best practices, maar formuleren ook nieuwe verplichtingen en waarborgen.

Het rapport is geschreven om de positie van Nederland te bepalen bij de onderhandelingen over de ‘Digital Services Act’. De aanbevelingen van Gellert en Wolters wijken op verschillende punten af van het commissievoorstel. Zij doen bijvoorbeeld een aanbeveling voor het invoeren van een (bescheiden) algemene monitoringsplicht. Hostingdienstaanbieders moeten onder een dergelijke verplichting proactief maatregelen nemen om de verspreiding van illegale inhoud tegen te gaan. Gellert en Wolters formuleren daarnaast verschillende aanbevelingen met betrekking tot de (reactieve) verplichtingen in de situatie dat een ander de hostingdienst op de hoogte stelt van de illegale inhoud. Zij pleiten bijvoorbeeld voor meer mogelijkheden om illegale inhoud anoniem te melden, betere informatievoorziening over het vervolg dat aan de melding is gegeven en uitgebreidere waarborgen tegen misbruik van het meldingsmechanisme.

Het kabinet heeft deze aanbevelingen overgenomen en zal deze gebruiken bij de onderhandelingen over de Digital Services Act in de Raad. Het rapport is ondertussen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Over de auteurs

Raphaël Gellert en Pieter Wolters zijn als universitair docent en universitair hoofddocent verbonden aan de vaksectie Burgerlijk recht en gespecialiseerd in privaatrecht, ICT, privacy en cybersecurity.