Save the date: EYES on Insolvency 2019

Datum bericht: 25 juni 2019

Op vrijdag 1 november organiseert OO&R samen met RESOR 'EYES on Insolvency 2019'. Dit congres vindt plaats in EYE te Amsterdam.

Tijdens deze editie staat het wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) centraal. Het wetsvoorstel voorziet in een regeling voor een pre-insolventieakkoord: een dwangakkoord buiten surseance en faillissement. De verwachting is dat het wetsvoorstel nog voor het zomerreces bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Afgaande op het voorontwerp belooft het een innovatieve en veelzijdige regeling te worden. De WHOA zou een revolutie in de Nederlandse insolventiepraktijk kunnen betekenen en een vooraanstaande positie in de internationale herstructureringswereld kunnen verwerven.

Naast op de WHOA wordt tijdens EYES on Insolvency ook ingegaan op toekomstige onderdelen van het herijkingsprogramma die moeten zorgen voor een solide insolventiekader. Het doel van het congres is om een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van de rechtspraktijk op de toepassing van de WHOA. Verschillende specialisten zullen de belangrijkste facetten toelichten, waarna in een plenaire discussie weerbarstige punten verder kunnen worden uitgediept.

U bent van harte welkom om aan de discussie deel te nemen op 1 november in Amsterdam.

EYES on Insolvency is een samenwerking van OO&R, RESOR, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, INSOLAD, de Nederlandse Vereniging van Banken, de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen, TMA Nederland en Recofa.

Kijk op de eventpagina voor meer informatie en de aanmeldprocedure.