Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Terugblik bijzondere Dies Natalis: eredoctoraat Holger Fleischer en diesrede Claartje Bulten

Datum bericht: 27 oktober 2021

Op donderdag 21 oktober 2021 vierde de Radboud Universiteit haar 98e Dies Natalis; een bijzondere editie voor de rechtenfaculteit. Hoogleraar Ondernemingsrecht Claartje Bulten had dit jaar namelijk de grote eer om de diesrede uit te mogen spreken. Tevens trad zij op als erepromotor van rechtsgeleerde en econoom Holger Fleischer; hij ontving een eredoctoraat vanwege zijn verdiensten voor het ondernemingsrecht.

Claartje Bulten, Holger Fleischer en rector magnificus Han van Krieken

Eredoctoraat Holger Fleischer

Claartje Bulten sprak de laudatio uit voor professor Holger Fleischer, die het eredoctoraat in ontvangst nam voor zijn vak- en rechtsgebiedoverschrijdende werk op gebied van het ondernemingsrecht. Bulten over Fleischer: “Professor Holger Fleischer beheerst als geen ander de dynamiek van en in het ondernemingsrecht. Hij is een van de leidende juristen op dit rechtsgebied in Duitsland en Europa. Zijn academisch onderzoek is baanbrekend. Fleischer onderzoekt het vennootschapsrecht in een voortdurende wisselwerking met ontwikkelingen in economie, maatschappij en technologie.” Zelf sprak eredoctor Holger Fleischer een korte rede uit over de contextualisering van het vennootschapsrecht. Aan de hand van drie voorbeelden illustreerde hij het belang om de historische, economische, politieke en sociale drijvende krachten achter de ontwikkeling van het vennootschapsrecht aan het licht te brengen: “Ik ben ervan overtuigd dat contextualisering van belang is om een rijker en genuanceerder beeld van het vennootschapsrecht te geven”.

Diesrede Claartje Bulten

In haar diesrede getiteld ‘Diversiteit of dystopie?’ ging Bulten onder meer in op de Wet diversiteit aan de top. Deze wet, die gendergelijkheid in de top van het bedrijfsleven moet brengen, treedt op 1 januari 2022 in werking. Het is echter de vraag of de wet in die missie zal slagen. Bulten plaatst hierbij enkele kritische noten. Bovendien kent diversiteit een bredere lading dan alleen gender. “Zij behelst iedere vorm waarin mensen zichtbaar of onzichtbaar van elkaar kunnen verschillen. Het gaat om het erkennen van de complexiteit”, aldus Bulten in haar Diesrede. In het boek ‘Diversiteit, een multidisciplinaire terreinverkenning’ bundelde Bulten eerder al de uiteenlopende visies van Nijmeegse onderzoekers uit verschillende disciplines met betrekking tot dit onderwerp. Het boek verscheen begin 2020 in de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut.

Opnames van de viering zijn terug te kijken op de webpagina van de Dies Natalis. Tevens is het mogelijk de teksten van onder meer Claartje Bulten en Holger Fleischer terug te lezen.