Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Tweede druk Handboek beleggingsondernemingen verschenen onder redactie van Danny Busch en Kitty Lieverse

Datum bericht: 21 augustus 2019

De tweede druk van het Handboek beleggingsondernemingen is verschenen. Deze nieuwe editie werd samengesteld onder redactie van hoogleraar Financieel recht Danny Busch en hoogleraar Financieel toezichtrecht Kitty Lieverse. Het handboek biedt een overzicht van een groot deel van de toezichtregels die van belang zijn voor beleggingsondernemingen.

De eerste druk zag in 2009 het levenslicht naar aanleiding van de implementatie per 1 november 2007 van MiFID. Sindsdien is er veel gebeurd. Zo vonden de implementatie van MiFID II (de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten 2014) en de inwerkingtreding van MiFIR plaats. Met deze twee bronnen, in combinatie met de MiFID II-Uitvoeringsrichtlijn en diverse uitvoeringsverordeningen, is een geheel vernieuwd pakket wet- en regelgeving van toepassing geworden op beleggingsondernemingen.

In het licht van deze ontwikkelingen was een opvolger van ‘Handboek beleggingsondernemingen’ meer dan welkom. Deze ingrijpend vernieuwde editie biedt juridisch professionals, wetenschappers en studenten een actueel en grondig overzicht van een groot deel van de toezichtregels die van belang zijn voor beleggingsondernemingen. De bijdragen zetten gezamenlijk de nieuwe standaard als het meest complete werk over de implementatie van MiFID II en MiFIR in het Nederlandse recht.

Wet- en regelgeving beleggingsondernemingen

Het grondige overzicht van de actuele wet- en regelgeving omtrent beleggingsondernemingen komt niet enkel de praktijkjurist van pas, maar biedt ook volop handvatten aan de wetenschap. Zo is het handboek een uitstekend naslagwerk voor wetenschappers die onderzoek doen naar dit rechtsgebied. Ook de meer gevorderde studenten doen er hun voordeel mee, bijvoorbeeld bij het schrijven van een scriptie over een van de vele facetten van het toezicht op beleggingsondernemingen.