Universitaire onderwijsprijs voor Imke Lintsen

Datum bericht: 23 augustus 2019

Docent Rechtsgeleerdheid Imke Lintsen ontvangt de Universitaire Onderwijsprijs voor Junior Docent 2019. De prijs is een beloning voor excellente onderwijsprestaties en bestaat uit een oorkonde en geldbedrag van drieduizend euro, voor tweederde te besteden aan het onderwijs. Ook docent Geschiedenis Coen van Galen wint deze prijs; de onderwijsprijs voor senior docenten gaat naar hoogleraar Moleculaire nierfysiologie Joost Hoenderdorp. Op maandag 2 september worden de prijzen uitgereikt tijdens de Opening van het Academisch Jaar 2019-2020.

Imke Lintsen wil met haar onderwijs inhoudelijke diepgang faciliteren en de raakvlakken tussen verschillende rechtsgebieden opzoeken. Via kennisclips legt ze prikkelende en actuele stellingen voor aan studenten. Die zetten aan tot nadenken en intensieve bestudering van de leerstof, waarbij studenten de verdiepende slag maken naar analyseren, begrijpen en beheersen. Studenten weten deze manier van onderwijs enorm te waarderen. Imke Lintsen weet door haar enthousiaste, motiverende en prikkelende houding studenten zover te krijgen om actief te participeren in het onderwijs. Zij liep hiermee vooruit op de inmiddels vastgestelde facultaire onderwijsvisie.

Lintsen wil het onderwijs nog beter laten aansluiten op de belevingswereld van studenten. Studenten die niet actief participeerden in discussie en debat vanwege ‘koudwatervrees’ werden door haar uitgedaagd hun mondelinge vaardigheden in een veilige omgeving te oefenen en door medestudenten te laten beoordelen. Een aantal wist alsnog hun schroom te overwinnen.

Het vergt voor een beginnende docent veel lef om op deze manier een onderwijsvisie te implementeren. Als je deze durf laat zien aan het begin van een onderwijscarrière en hiermee ook nog zulke goede resultaten weet te bereiken, dan ben je een uitstekende docent. Daarom vindt de jury dat de Universitaire Onderwijsprijs voor junior docent zeer terecht toekomt aan Imke Lintsen.