Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Visitatiepanel beoordeelt de onderzoeksmaster Onderneming & Recht opnieuw als ‘positief’

Datum bericht: 14 juni 2021

In januari 2021 heeft een extern visitatiepanel onder voorzitterschap van prof. Jan Smits (Maastricht University) de onderzoeksmaster Onderneming & Recht geëvalueerd. Het panel oordeelde in zijn rapport dat de opleiding op alle onderdelen voldoet aan de internationale kwaliteitseisen van een masteropleiding binnen het hoger onderwijs. Hiermee kreeg de onderzoeksmaster Onderneming & Recht het algemeen eindoordeel ‘positief’. De opleiding ontving bij de visitatie in 2015 dezelfde beoordeling.

Volgens het panel is de profilering van de onderzoeksmaster Onderneming & Recht “duidelijk en uniek in Nederland”. Het panel waardeert “de praktijkgerichtheid van de opleiding via de inbedding in het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en de nauwe samenwerking met vooraanstaande praktijkpartners”. Andere sterke punten van de opleiding zijn volgens het panel “de uitstekende studiebegeleiding (inclusief uitgebreide feedback op de essays en het wetenschappelijke artikel), de hoogwaardige onderzoeksomgeving en de betrokken en gerenommeerde senior staf, die kwalitatief en kwantitatief duidelijk toereikend is.” Op 9 juni 2021 beoordeelde de NVAO op basis van het visitatierapport de kwaliteit van de opleiding eveneens als ‘positief’ en bevestigde de accreditatie van de onderzoeksmaster Onderneming & Recht.