Carla Klaassen in Adviescommissie Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie

Datum bericht: 15 juni 2021

Sinds 15 februari is de Adviescommissie Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie ingesteld door Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. Hoogleraar Burgerlijk (proces-)recht Carla maakt als lid onderdeel uit van deze commissie.

De Adviescommissie Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie doet onderzoek naar en adviseert over de werking van de Uitkeringsregeling van het Ministerie van Defensie voor slachtoffers van Chroom-6, mede in relatie tot andere regelingen betreffende de vergoeding voor het werken met Chroom-6 en het aansprakelijkheidsrecht in het algemeen. In november poogt de commissie een rapport hierover uit te brengen.