Overlijden Gerard Kamphuisen

Datum bericht: 18 april 2018

Op 7 maart jl. is emeritus prof. mr. J.G.C. (Gerard) Kamphuisen overleden. Gerard Kamphuisen was van 2000-2008 verbonden aan de Nijmeegse rechtenfaculteit en het OO&R als hoogleraar Verzekeringsrecht.

Hij verzorgde met groot enthousiasme onderwijs in de masterfase van de studie, maar trad ook regelmatig op als docent voor het Centrum voor Postacademisch onderwijs (CPO), onder andere in het kader van de cursus PAO-intensief te Curacao. Zo nodig verzorgde hij het onderwijs in zijn prachtige Engels, maar in alle gevallen waren zijn “optredens” doorspekt met zijn scherpe humor.

Gerard Kamphuisen was een “OO&R-onderzoeker” bij uitstek: zijn publicaties waren gedegen en immer met oog voor de praktijk. Hij schreef onder andere over “Samenloopsoep” (samenloopregels) en over de positie en de opstelling van de toezichthouder (zoals “Van kwaad tot toezicht”), maar eveneens over de vraag wat een verzekeringsovereenkomst nu precies is. Bij zijn afscheid als hoogleraar is voor hem een symposium georganiseerd rond geschillenbeslechting in verzekeringszaken, een onderwerp dat hem zeer aan het hart ging en waarover hij zich enige tijd daarvoor had uitgelaten in het artikel “Geschillenbeslechting bij verzekeringsovereenkomsten”(AV&S 2008/11). Op zijn eigen, charmante wijze gaf Gerard aan dat een symposium rond dit onderwerp hem wel wat leek: graag “besloten”, met door hem aangedragen genodigden en door hem gewaardeerde, deskundige sprekers (A-G Wesseling-van Gent, zijn Nijmeegse opvolger prof. mr. N. van Tiggele- van der Velde en de bevriende Belgische collega C. van Schoubroeck; zie het drieluik in AV&S 2008/42). Op de uitnodiging prijkten door Gerard gemaakte natuurfoto’s, idem in de zaal. “Onze” Gerard zag de dingen graag goed geregeld en verzorgd en hielp daaraan op subtiele wijze met genoegen een handje mee!

Gerard Kamphuisen was in Nijmegen graag gezien en hij en wij genoten ervan samen onder het genot van een kop koffie of een glas wijn (maar dan wel goede, want daar hechtte Gerard aan) te spreken over “ons mooie vak”. Helaas behoorden Gerard’s ritjes naar het Nijmeegse al langere tijd tot het verleden vanwege de zware hersenbloeding die hem een aantal jaren geleden trof.

Het OO&R gedenkt Gerard in dankbaarheid voor hetgeen hij voor de faculteit en het onderzoekscentrum heeft gedaan alsook voor de warme band die wij lang met hem mochten hebben.

Carla Klaassen

(hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht)