Nieuw studieboek 'Goederen- en zekerhedenrecht'

Datum bericht: 13 september 2022

Onlangs verscheen een nieuw studieboek Goederen- en zekerhedenrecht van de hand van hoogleraar Burgerlijk recht Willem van Boom.

Het boek komt voort uit jaren onderwijservaring in dit vakgebied; Van Boom schreef het om een aantal accenten te leggen en onderwerpen te behandelen die in de gangbare studieboeken niet of nauwelijks aan de orde komen. Het boek is breed van opzet. Natuurlijk komen kernthema’s aan de orde als: wat is vermogen, wat zijn goederen, hoe verkrijgt en verliest men die, hoe werkt verhaal, welke goederenrechtelijke zekerheden kennen we? Maar ook: hoe verhouden die zich tot borgtocht en hoofdelijkheid? En wat zijn kredietovereenkomsten? En niet te vergeten: wat is geld en hoe werkt betaling? Deze en andere vragen komen in dit boek aan de orde.

Naast de hoofdlijnen van het geldende Nederlandse goederen- en zekerhedenrecht, beschrijft het boek ook dwarsverbanden met andere delen van het vermogensrecht en reflecteert het op de maatschappelijke context van het vermogensrecht. Ook schenkt het aandacht aan twistpunten en onbesliste vragen, onder andere in het slothoofdstuk 'Behoeften, uitdagingen en perspectieven'. Het boek gaat daarmee verder dan een uiteenzetting van het geldend recht; het kiest ook voor context, discussie en verdieping. Het boek is bestemd voor het onderwijs, onderzoek en de rechtspraktijk. Naar aanleiding van de eerste onderwijservaringen hoopt Van Boom in 2023 een volgende druk te kunnen verzorgen.