Onderzoeksmaster Onderneming & Recht ‘topopleiding’ in Keuzegids

Datum bericht: 9 maart 2018

ma18_topopleiding_highresDe Onderzoeksmaster Onderneming en Recht van de Radboud Universiteit heeft het predicaat ‘topopleiding’ gekregen in de Keuzegids Masters 2018. De master  behoort volgens de gids daarmee tot de top van het Nederlandse universitaire onderwijs. Bij de beoordeling is onder meer gekeken naar het contact met docenten, de samenhang van het onderwijsprogramma en de kwaliteit van de onderwijsfaciliteiten. De Keuzegids baseert zich voor 80 procent op de mening van studenten en voor 20 procent op oordelen van de NVAO, de landelijke keuringsinstantie voor het hoger onderwijs. In totaal hebben zeven masteropleidingen van de Radboud Universiteit het predicaat ‘topopleiding’ ontvangen.

De onderzoeksmaster is ingebed in het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R). In deze master ligt de nadruk op het doen van wetenschappelijk onderzoek. De opgedane kennis en inzichten brengen de studenten vervolgens in praktijk tijdens een stage van tien weken bij één van de partners die zijn gelieerd aan de master.