OO&R-podcast #10: Schadevergoeding bij de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens

Datum bericht: 23 september 2021

In deze podcast gaan Pieter Wolters (universitair hoofddocent Burgerlijk recht) en Tim Walree (universitair docent Burgerlijk recht) met elkaar in gesprek. Aanleiding is het recent verschenen proefschrift van Walree getiteld Schadevergoeding bij de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Wolters en Walree bespreken de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Daarnaast gaan zij in op de actualiteit ten aanzien van schadeclaims wegens inbreuken op de AVG. Wat is bijvoorbeeld de kans van slagen van de miljardenclaims van verschillende belangenorganisaties tegen TikTok?