OO&R Podcast #4: Zorgplicht bestuurders en commissarissen

Datum bericht: 26 november 2020

In de vierde OO&R-podcast gaat hoogleraar Ondernemingsrecht Claartje Bulten in gesprek met hoogleraar Jaarrekeningenrecht Steven Hijink. De aanleiding voor dit gesprek is het pamflet 'Naar een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoorde deelname aan het maatschappelijk verkeer'.

In dit pamflet bepleit Hijink samen met 24 andere hoogleraren Ondernemingsrecht de introductie van 'responsible corporate citizenship' in de wettelijke taakopdracht van bestuurders en commissarissen. Kortgezegd willen zij in de wet voorschrijven dat bestuurders ervoor dienen te zorgen dat de vennootschap op een verantwoordelijke manier deelneemt aan het maatschappelijk verkeer. Maar leidt deze verantwoordelijkheid tot extra aansprakelijkheid? En is er internationaal ook aandacht voor zo'n verantwoordelijkheid van bedrijven? Op deze en meer vragen geeft Hijink uitgebreid antwoord.