Rapport Commissie VSAB aangeboden aan Tweede Kamer

Datum bericht: 23 maart 2021

In 2019 heeft Staatssecretaris Van Ark de Commissie Vergemakkelijking Schadeafwikkeling Beroepsziekten (VSAB) ingesteld. Dit gebeurde onder meer naar aanleiding van werknemers die ziek werden van de stof Chroom-6. Hoogleraar Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht Carla Klaassen was vanaf de start lid van deze commissie, die werd voorgezeten door oud-vakbondsleider Ton Heerts. In haar rapport doet de commissie aanbevelingen om schade door beroepsziekten te voorkomen, onder meer door het vormen van een kennisinstituut. Tevens stelde de commissie de instelling van een fonds voor waaruit een werknemer die toch een beroepsziekte oploopt op een laagdrempelige wijze een financiële tegemoetkoming kan ontvangen.

Inmiddels heeft demissionair Staatssecretaris Tamara van Ark het rapport ‘Stof tot nadenken’ van de Commissie VSAB aangeboden aan de Tweede Kamer. Oud-minister Bruno Bruins is aangesteld als verkenner voor een te vormen kennisinstituut, zoals de Commissie VSAB in het rapport voorstelde. Met de instelling van een dergelijk instituut hoopt de Commissie te investeren in een stevige infrastructuur voor diagnose en behandeling van beroepsziekten.