Reinhard Bork en Michael Veder presenteren 'Harmonisation of Transactions Avoidance Laws' op INSOL Europe congres

Datum bericht: 1 april 2022

Tijdens het jaarlijkse congres van INSOL Europe hebben OO&R-wisselleerstoelhouder Reinhard Bork en hoogleraar Insolventierecht Michael Veder het boek 'Harmonisation of Transactions Avoidance Laws' overhandigd aan de voorzitter van INSOL Europe, Frank Tschentscher.

Dit boek is het resultaat van een Europabreed intensief onderzoeksproject met de hulp van nationale deskundigen. De unieke op beginselen gebaseerde aanpak van het project heeft geleid tot een grondige, vernieuwende en zeer kwalitatieve analyse van de nationale regels inzake de voorkoming of nietigverklaring van rechtshandelingen die zijn verricht vóór de opening van de insolventieprocedure.

De auteurs stellen een geharmoniseerde wet ter voorkoming van transacties voor de EU voor. Harmonisatie van deze regels zou het grensoverschrijdend zakendoen, insolventieprocedures en herstructureringen aanzienlijk verbeteren. Het onderzoek is gebaseerd op beginselen die het recht ter voorkoming van transacties in alle lidstaten ondersteunen en vormgeven. Op die manier vormt het boek een basis voor de harmonisatie van zeer uiteenlopende regelgeving van de EU-lidstaten en geeft het zo vorm aan de toekomst van het Europese insolventierecht.