Ben Schuijling benoemd tot correspondent bij UNIDROIT

Datum bericht: 20 juli 2022

Hoogleraar Burgerlijk recht en OO&R-directeur Ben Schuijling is benoemd tot correspondent voor Nederland van UNIDROIT (Institut international pour l'unification du droit privé).

UNIDROIT is een onafhankelijke intergouvernementele organisatie, gevestigd in Rome. De organisatie heeft tot doel de modernisering, harmonisatie en coördinatie van het privaatrecht, in het bijzonder het internationale handelsrecht. Hiervoor ontwikkelt UNIDROIT instrumenten van eenvormig recht, zoals verdragen en modelwetten.

Correspondenten verschaffen het secretariaat van UNIDROIT informatie over hun nationale recht en treden op als expert op het gebied van transnationaal recht en als informeel ambassadeur van UNIDROIT. Schuijling was in 2018 al aan UNIDROIT verbonden als gastonderzoeker.