Thomas Keijser publiceert tweede editie ‘Transnational Securities Law’

Datum bericht: 3 maart 2022

Op 1 maart verscheen de tweede editie van ‘Transnational Securities Law’, onder redactie van senior OO&R-onderzoeker Thomas Keijser.

De tweede, herziene editie van ‘Transnational Securities Law’ brengt een team van wereldwijd gerenommeerde academici en praktijkdeskundigen bijeen en biedt een uitgebreide analyse van het internationale en Europese juridische raamwerk voor het houden en verhandelen van effecten. Het boek concentreert zich op privaatrecht, internationaal privaatrecht en insolventierecht, bespreekt financiële zekerheden en uitwinning, en biedt eveneens een heldere leidraad voor recente ontwikkelingen op het gebied van toezichtsregelgeving en technologie.

Het boek besteedt uitgebreid aandacht aan het regulerende ingrijpen in de nasleep van de wereldwijde financiële crisis en de impact van technologische innovaties op de effectenmarkten, met bijzondere aandacht voor blockchain en andere vormen van distributed ledger-technologie, smart contracts en crypto assets. Daarbij gaat het onder meer in op de bescherming van beleggers, de bewaring van en handel in digitale activa, en geeft het een leidraad voor de ontwikkeling van legacy-technologie naar een landschap waarin een verscheidenheid aan DLT-oplossingen steeds meer wordt toegepast. Het boek biedt tevens inzicht in de meest recente ontwikkelingen in het effectenrecht en praktische houvast aan beoefenaars van het effectenrecht.