Tijdschrift voor Privaatrecht kent wisselleerstoel en congresfinanciering toe: Reghard Brits wisselleerstoelhouder

Datum bericht: 14 juli 2020

Voor het academisch jaar 2020-2021 kent het Tijdschrift voor Privaatrecht een wisselleerstoel toe aan Reghard Brits (Universiteit van Pretoria). Het OO&R zal de wisselleerstoelhouder ontvangen voor een verblijf in residence. Tevens kent het Tijdschrift voor Privaatrecht een beurs toe aan onder meer Feben van der Linden van Sprankhuizen en Willem Rijnenberg voor de financiering van een internationaal wetenschappelijk congres voor jonge onderzoekers.

Wisselleerstoel Tijdschrift voor Privaatrecht

Het Tijdschrift voor Privaatrecht kent ieder jaar een drietal wisselleerstoelen toe om de uitwisseling van privaatrechtelijke kennis tussen Nederlandse, Belgische en Zuid-Afrikaanse universiteiten te bevorderen. Voor collegejaar 2020-2021 wordt één van die leerstoelen toegekend aan Reghard Brits. Hij zal een tijd aan de Nijmeegse rechtenfaculteit verblijven en een oratie ter aanvaarding van de leerstoel uitspreken. De voordracht van Brits werd voorbereid door Vincent van Hoof, Ben Schuijling en Michael Veder.

Beurs wetenschappelijk congres

In het academisch jaar 2020-2021 biedt het Tijdschrift voor Privaatrecht voor het eerst ook financiële ondersteuning aan voor de organisatie van een wetenschappelijk colloquium. Hiermee beoogt het jonge onderzoekers aan te moedigen tot rechtsvergelijkend onderzoek in het privaatrecht en de samenwerking tussen verschillende juridische faculteiten in het Nederlandse taalgebied te stimuleren. De OO&R-promovendi Feben van der Linden van Sprankhuizen en Willem Rijnenberg deden samen met Sander Baeyens (promovendus KU Leuven) een succesvolle aanvraag. In het voorjaar van 2021 zullen zij een rechtsvergelijkend congres organiseren over de executie van zekerheidsrechten.