Visitatiecommissie beoordeelt het OO&R als ‘uitmuntend’

Datum bericht: 5 juli 2021

In november 2020 heeft een externe visitatiecommissie onder voorzitterschap van prof. Eric Dirix het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht geëvalueerd. De commissie beoordeelde in zijn rapport (pdf, 3,5 MB) van februari 2021 zowel de kwaliteit als de maatschappelijke relevantie van het onderzoek als ‘uitmuntend’. Het OO&R ontving bij de visitatie in 2014 al eenzelfde beoordeling.

Volgens de commissie is het OO&R erin geslaagd om de afgelopen jaren op het allerhoogste niveau te blijven presteren en internationaal zichtbaarder te worden. De commissie beschouwt het OO&R als één van de meest invloedrijke onderzoekscentra op zijn vakgebied en het levert volgens de commissie met zijn onderzoek een zeer waardevolle bijdrage aan de samenleving. “De basis van het succes van het OO&R is dat het onderzoek is geworteld in de grondslagen van het privaatrecht, waarmee een lange traditie wordt voortgezet. De commissie hecht er grote waarde aan dat het OO&R de onafhankelijkheid van zijn onderzoekers waarborgt en de integriteit van zijn onderzoek handhaaft.”