Gebruiksvoorwaarden digitale bibliotheek

De Universiteitsbibliotheek heeft licentiecontracten afgesloten voor de digitale bibliotheekbestanden, (raadpleeg)software en digitale media (zoals educatieve streamingdiensten). De toegang tot de elektronische media is beperkt tot medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit en bezoekers in de bibliotheeklocaties en is aan gebruiksvoorwaarden gebonden. Toegang is geregeld via campustoegang, d.w.z. werkstations geregistreerd in het IP-domein van de Radboud Universiteit, via authenticatie als medewerker of student van de RU of via een geregistreerd gastlogin. Het gebruik van het RU- en SURFnetwerk is eveneens aan gebruiksvoorwaarden verbonden.

De gebruiker heeft zich te houden aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  1. De digitale bibliotheekbestanden en media mogen alleen worden gebruikt binnen de academische context van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en studie.
  2. Commercieel gebruik van de digitale informatiebronnen is verboden.
  3. De gebruiker mag de digitale informatiebronnen niet gebruiken voor een instelling of onderneming buiten de RU waaraan hij is verbonden.

Daarnaast is het gebruik van digitale bibliotheekbestanden aan een aantal andere gebruiksvoorwaarden gebonden:

  • De algemeen geldende copyrightregels zijn op het gebruik van elektronische media en software van kracht.
  • Printen en downloaden van losse artikelen en delen van hoofdstukken van boeken is alleen voor eigen individueel gebruik, zonder commercieel oogmerk, toegestaan.
  • Het systematisch downloaden, verspreiden, afdrukken of opslaan van substantiële delen van het gelicentieerde materiaal is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan gelicentieerd materiaal via Internet of elektronische netwerken openbaar te maken.

De meeste licenties zijn toegangslicenties waarbij er voor toegang tot de content geen uitwisseling van persoonsgegevens met de leverancier plaatsvindt.  Wel moet worden gewezen op de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door leveranciers, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een persoonlijk account. Dat wordt niet afgedekt via de licenties en is de verantwoordelijkheid van de student/medewerker zelf.

Overtredingen die de Universiteitsbibliotheek vaststelt of waarop zij door de uitgevers wordt geattendeerd, worden gemeld aan het Computer Emergency Response Team (CERT) van de Radboud Universiteit. De toegang tot de digitale bibliotheek van thuis uit via de proxyserver wordt bij bovenmatig downloaden automatisch voor 24 uur afgesloten.

Wanneer (tijdelijke) medewerkers of (deeltijd)studenten zich niet houden aan deze voorwaarden, wordt dit gezien als misbruik. Juridische en-of financiële consequenties worden door de Radboud Universiteit in rekening gebracht aan  de overtreder van deze licentievoorwaarden.