Lopend promotieonderzoek

 • Daan van ArkCausaliteit in het verzekeringsrecht
 • Leonie Bach KollingDierenwelzijn en de rol van het privaatrecht. Bedreigingen en kansen voor ondernemingen
 • Inge BakkerDe afwikkeling van de negatieve boedel
 • Koen BakkerStemvolmachten van aandeelhouders en leden
 • Daan BarbiersVaststelling van schadevergoeding door de rechter in collectieve actie
 • Francesco BassiDirect horizontal effect of the EU fundamental freedoms and the interests of private parties
 • Evert-Jan BreukinkDe agenda en het agenderingsrecht bij kapitaalvennootschappen
 • Luc Buitelaar - Non-performing loans
 • Constantijn Burggraaf- De overheidscommissaris
 • Pierre Debaty - Seigniories and seigniorial rights in Belgium from 1814 until today
 • Katerina DemetzouData protection impact assessment
 • Jolette DerksenDe positie van de advocaat die zowel de verzekeraar als de verzekerde bijstaat
 • Sander van Dijk - Civielrechtelijke aansprakelijkheid ten gevolge van een inbreuk op het mededingingsrecht
 • Stan van Driel- Collectief kartelschadeverhaal in de EU: Nederland en Duitsland in rechtsvergelijkend perspectief
 • Pieter Duyx - Marktmisbruik: de 'redelijk' handelende belegger
 • Elisabeth van EmdenToerekening van externe kennis bij onrechtmatige daad
 • Marjelle van 't EndeWijzigingsbedingen in algemene voorwaarden
 • André Ettema - Privaatrechtelijke zorgplicht van de pensioenuitvoerder
 • Ingeborg Haazen - Aansprakelijkheid voor micro-organismen
 • Michelle van Haren - De rol en de bevoegdheden van vennootschapsorganen en de ondernemingsraad rond insolventie
 • Janita HofmanPassende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De invullingen van open beveiligingsnormen
 • Yong Yong HuDe juridische eisen aan de betrouwbaarheid van digitale gegevens in de DSM
 • Tom HuttenPandrecht op aandelen
 • Bert JansenDe benoeming van de insolventiedeskundige
 • Gerda de Jong - De rol en functie van het toezichthoudend orgaan van een niet beursvennootschap in overnamesituaties
 • Kim JurriusDe juridische positie van de zzp-er in Europees en nationaal verband
 • Suzanne KaliIntergenerationele solidariteit of generatiegevecht pensioen
 • Vincent van Kampen - De positie van derden-rechthebbenden ten aanzien van aandelen
 • Maarten KlinkPrivate law in Medieval Political Thought: The legal concept of prescription
 • Jorn KloostraDe positie van de werker in netwerken: tussen de wal van het arbeidsrecht en het schip van het mededingingsrecht
 • Zsa Zsa KnödlerA Green Mandate for Central Banks: the role of central banks in the transition to a low carbon economy
 • Johan Koolen - Grensoverschrijdende omzettingen en grensoverschrijdende juridische splitsingen van rechtspersonen vanuit Nederlands fiscaalrechtelijk perspectief
 • Vincent KoolenAbstracte bankgaranties
 • Summer KosterArbeidsrechtelijke meerpartijenverhoudingen in het internationaal privaatrecht
 • Olga KostrzewksiOnrechtmatige uitingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden
 • Ira Koumans - Digitale objecten en hun plaats in het vermogensrecht
 • Rik KroezenDe positie van de noodfinancier in Nederland
 • Emilie KuijperHet derivatenvermogen van de Wge
 • Winand LazarDe auditcommissie
 • Roma LeuyerinkNaar een evenwichtigere verhouding tussen auteurs en exploitanten
 • Ramon van LieshoutGevolgen van beëindiging van de verplichtstelling
 • Tess van der Linden - De invloed van het risicobeginsel op de buitencontractuele aansprakelijkheid van ondernemers
 • Feben van der Linden van SprankhuizenNederlands zekerhedenrecht in internationaal perspectief
 • Michelle Liu- Digital vulnerabilities in European and Chinese private law
 • Clemens Lokin - I.A. Levy, leven en werk
 • Ellen Maathuis- Circulair vastgoed
 • Yelyzaveta Markova - Anonimity and authenticity on online platforms
 • Agnes MenkenPortefeuilleoverdracht door verzekeraars
 • Jim van Mourik - Alternatieve geschilbeslechting in verband met insolventieprocedures
 • Annemiek Nass - Decharge bij privaatrechtelijke rechtspersonen
 • Hannah NguyenThe balance between transparency and confidentiality of proceedings in the Investment Court System under the new EU approach and the proposal for a Multilateral Investment Court
 • Giovanna Nitti - The enforcement of corporate codes of conduct in the frame of ancillary regulation
 • Ismet ÖncüDe digitale algemene vergadering van aandeelhouders
 • Jarmo Oppatja - Publiekrechtelijke vermogensrechten
 • Ferry Ortiz Aldana - De Peeters/Gatzen-vordering
 • Marieke Palstra - Meervoudige causaliteit bij klimaat- en milieuschade
 • Sid PepelsGrensoverschrijdend herstructureren van groepen ondernemingen onder de Herziene Europese Insolventieverordening
 • Naomi ReijnRemuneration of the management board in the context of the Dutch stakeholder governance model
 • Minke Reijneveld - Gegevensbescherming en faillissement
 • Maarten Remmink - Rechtsvorderingen en insolventie
 • Jonathan Rekker - De effectuering van uitheemse goederenrechtelijke rechten in het internationaal privaatrecht
 • Willem RijnenbergExecutiebevoegdheden van de zekerheidsgerechtigde in rechtshistorisch perspectief
 • Sabine RiveAansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in de zorg
 • Matthijs van Schadewijk - Het concern in het arbeidsrecht: tijd voor een nieuwe benadering
 • Coen van SchaijkHet vereiste van voldoende belang in het civiele proces
 • Emiel SchipperCross-border assignment
 • Carmen SchleijpenDe civielrechtelijke aansprakelijkheid van de arbiter
 • Caspar Scholten - De algemene beginselen van behoorlijk bestuur voor het Nederlands rechtspersonenrecht
 • Emile SchmiemanBestuur en toezicht bij stichtingen
 • Ruben Silva KasDe effectiviteit van de civielrechtelijke consequenties naar Nederlands recht van een schending van de transparantieverplichtingen uit de Sustainable Finance Disclosure Regulation
 • Daniël SteinHoofdelijke aansprakelijkheid in Europees perspectief
 • Kaj StrijbosDe doorwerking van het Europese financiële recht in het Nederlands privaatrecht
 • Kate Surala - MiFID II – An innovation driver or yet another red tape?
 • Jop TangelderEigendomsrechten bij pensioen: een juridische analyse in een economische context
 • Peter TeunissenDe invloed van het Unierecht op de privaatrechtelijke handhaving van intellectuele eigendomsrechten
 • Lars in ’t VeldDe rol van de externe accountant binnen het bestuur en toezicht van beursvennootschappen
 • Tom Vennmanns - Access to justice in times of technological acceleration: a study on the possible impact of digitalization of civil justice in the context of debt collection procedures of SMEs in Germany and the Netherlands
 • Niels VermuntFloating security interests
 • Roel Versteeg - Kwalitatieve aansprakelijkheid voor opstallen, in het bijzonder bij het beheer en bezit van opstallen door overheid en semipublieke instellingen in Nederland
 • Belle VultoHet fixatiebeginsel in het faillissementsrecht
 • Ciska WismanThe tax treatment of cross-border dividend payments: towards an EU-proof model
 • Jill Wissing - Ontwikkeling en hervorming van het zekerhedenrecht in rechtsvergelijkend perspectief
 • Debbie WoltersEerlijke arbeid in grensoverschrijdende handelsketen
 • Elif Cansu Yaşar - Het gebruik van kunstmatige intelligentie bij e-commerce