Programma's

De vier onderzoekprogramma’s van het Onderzoekcentrum Onderneming en Recht (OO&R) zijn:

  • Onderneming en algemeen vermogensrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Financiering, zekerheden en insolventie
  • Onderneming en financieel recht

Onderneming en algemeen vermogensrecht omvat ons onderzoek naar die delen van het verbintenissenrecht en goederenrecht die van belang zijn voor de dagelijkse praktijk van ondernemingen. Dit omvat arbeidsrecht, pensioenrecht (vermogensbeheer) en privaatrechtelijke aspecten van moderne technologieën. Dit onderzoekprogramma is van fundamentele betekenis om de reikwijdte van het algemene vermogensrecht in een commerciële context te bepalen. Het is het fundament van de andere drie onderzoekprogramma’s. Het onderzoek binnen dit programma is meer fundamenteel en kan op het eerste gezicht minder ondernemingsgericht zijn. Dit betekent dat aan fundamentele principes en concepten van het algemeen vermogensrecht in den brede minder aandacht wordt geschonken. Zo kan een dieper begrip worden verkregen van meer ondernemingsgerichte onderwerpen. Het programma functioneert als een incubator voor meer algemene en maatschappelijke onderzoeksthema’s, zoals cyberveiligheid, databeveiliging en digitalisering, die uiteindelijk een impact kunnen hebben op de andere onderzoekprogramma’s.

De programmaleiding bestaat uit:
Prof. mr. S.E. (Steven) Bartels en p
rof. mr. C.J.M. (Carla) Klaassen

Het ondernemingsrecht-programma focust op de wijze waarop ondernemingen ontstaan, functioneren en samenwerken. Centraal staan de thema’s: bestuur en toezicht (corporate governance) en geschillenbeslechting (corporate litigation). Dit omvat onder meer de verschillende rechtsvormen van ondernemingen, aansprakelijkheid en vertegenwoordiging, aspecten van de financiering van ondernemingsactiviteiten en de beslechting van geschillen tussen ondernemingen en hun aandeelhouders.

De programmaleiding bestaat uit:
Prof. mr. C.D.J. (Claartje) Bulten en prof. mr. J.B.S. (Steven) Hijink

Het financiering, zekerheden en insolventie-programma omvat twee onderzoeksgebieden die nauw met elkaar verbonden zijn. Onderzoek naar financiering en zekerheidsrechten gaat met name over de verschillende wijzen waarop de onderneming in haar behoefte aan financiële middelen voorziet voor haar activiteiten en de verschillende vormen van goederenrechtelijke en persoonlijke zekerheid in het kader daarvan. Dit omvat zekerheidsrechten als onderpand, hypotheek, eigendomsvoorbehoud, financiële zekerheden, maar ook meer specifieke financieringsregelingen zoals verpachting, factoring, securitisatie en gedekte obligaties. Onderzoek op het gebied van insolventierecht richt zich op ondernemingen in financiële moeilijkheden en hun mogelijkheden tot herstructurering of liquidatie.

De programmaleiding bestaat uit:
Prof. mr. P.M. (Michael) Veder en prof. mr. B.A. (Ben) Schuijling

Financieel recht legt zich toe op het bank- en effectenrecht, alsook de regulering van het gedrag van financiële instituties als banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen op de financiële markten. De hoofdonderwerpen zijn de regulering en het opereren van kapitaalmarkten, investeerdersbescherming, toezicht, informatiesymmetrie, toegang tot de markten en aansprakelijkheidsproblematiek. Onderzoek naar het financieel recht heeft een sterk grensoverschrijdend en functioneel karakter. Het combineert elementen van privaatrecht, Unierecht, strafrecht en bestuursrecht.

De programmaleiding bestaat uit:
Prof. mr. D. (Danny) Busch en prof. mr. S.N. (Seraina) Grünewald

>Financial Law Centre