Series

Serie Onderneming en Recht

serie onderneming en rechtSinds 1991 brengt het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht de serie Onderneming en Recht uit. De meeste delen van de serie zijn een bundeling van artikelen over een onderwerp dat in de juridische belangstelling staat. De serie wordt uitgegeven door Kluwer.

Een overzicht van de delen die zijn verschenen in de serie Onderneming en Recht is hier beschikbaar.

Serie Law of Business and Finance

serie law of business and financeSinds 1999 brengt het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht de serie Law of Business and Finance uit. De serie richt zich op ondernemingsrechtelijke en financiële themata van grensoverschrijdende relevantie die in de serie rechtsvergelijkenderwijs worden benaderd. De serie is Engelstalig en wordt uitgegeven door Kluwer.

Een overzicht van de delen die zijn verschenen in de serie Law of Business and Finance is hier beschikbaar.

Serie vanwege het Van der Heijden Instituut

serie vanwege het van der heijden instituutIn de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut verschijnen monografieën, proefschriften, congresbundels en uitkomsten van onderzoek naar de werking in de praktijk van regelgeving op het terrein van rechtspersonen- en vennootschapsrecht, het fiscale recht inzake ondernemingen en het effectenrecht. Tevens verschijnen in deze serie publicaties van de Vereniging voor Effectenrecht en geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation. De serie wordt uitgegeven door Kluwer.

Een overzicht van de delen die zijn verschenen in de serie vanwege het Van der Heijden Instituut is hier beschikbaar.

Oxford International and Comparative Insolvency Law Series

Oxford International and Comparative Insolvency Law SeriesDeze serie beoogt het insolventierecht van 20 landen uitvoerig in kaart te brengen en te analyseren. Ieder deel behelst een kernthema van materieel insolventierecht, soms mede bekeken vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief, en bevat landenrapporten opgesteld door prominente juristen uit de wetenschap en de praktijk. Deze landenrapporten volgen een uniforme structuur waardoor ook "nieuwe" onderwerpen en concepten, bijvoorbeeld gebaseerd op geldende wetgeving of praktijken in andere landen, worden besproken tegen de achtergrond van het bestaande nationale recht van alle deelnemende landen. De serie moet fungeren als een permanent handboek voor de participerende landen en staat onder redactie van prof. mr. N.E.D. Faber en mr. N.S.G.J. Vermunt. De serie wordt uitgegeven door Oxford University Press.

Een overzicht van de delen die zijn verschenen in de Oxford International and Comparative Insolvency Law Series is hier beschikbaar.

Oxford EU Financial Regulation Series

De serie biedt een grondige analyse van alle aspecten van de Europese financiële regelgeving en heeft betrekking op de regulering van banken, financiële markten, verzekeraars,vermogensbeheerders, betalingsinstellingen en financiële infrastructuren. De serie behandelt onder meer de Brexit en relaties met derde landen. Het doel van de serie is het hoogwaardig ontleden van en commentaar geven op EU-wetgeving en de Europese financiële regelgeving als geheel. Boeken in de serie behandelen zowel theorie als praktijk, analyseren het wettelijke kader in de context van praktische, politieke en economische achtergronden, en bieden een gegronde basis voor interpretatie om een volledig beeld te vormen. De serie staat onder redactie van prof. mr. D. Busch en prof. G. Ferrarini. De serie wordt uitgegeven door Oxford University Press.

Een overzicht van de delen die verschijnen of zijn verschenen in de Oxford EU Financial Regulation Series is hier beschikbaar.